Δράσεις

25.06.2011

«Ασκηση η μητέρα του αγιασμού» Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 7

Η άσκηση οδηγεί με ασφαλή και βέβαιο τρόπο στον αγιασμό. Η προσευχή, η νηστεία, η σιωπή και η αγρυπνία,...

25.06.2011

«Διδαχές από τον Άθωνα» Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 8

Η ανάκληση στην μετάνοια, οι αλλοιώσεις στην πνευματική ζωή, η τήρηση του νού, ο καθαρισμός της καρδίας, η ορθή...

28.05.2011

«Αθωνική μαρτυρία» Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 2

Ο άνθρωπος συνεχώς αρνούμενος το θείο θέλημα καταλήγει στην κατάσταση της αμαρτωλότητος, της εκπτώσεως από την αγάπη του Θεού...

24.05.2011

Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού: «Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής» (Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 1)

Η ορθόδοξος θεολογία αναγνωρίζει και έχει ως μοναδικό θεραπευτικό μέσο τον λόγο, για την επανάκληση της ανθρώπινης φύσεως «εις...

13.05.2011

Οι γνωστοί Άγιοι και οι κύριες εορτές της Μονής

Όσοι ενδιαφέρονταί για να μάθουν περισσότερα για τους αγίους αυτούς μπορούν να ανατρέξουν στα βιβλία του Μοναχού Μωυσή Αγιορείτη:...

13.05.2011

Άπαντα Αγίου Μαξίμου Γραικού – Λόγοι

Κυκλοφόρησε από την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου ο πρώτος τόμος των Απάντων του αγίου Μαξίμου του Γραικού, που περιέχει 49...

06.05.2011

Το εκδοτικό πρόγραμμα της Μονής

Η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου στα πλαίσια των διακονημάτων έχει καταρτίσει ένα εκδοτικό πρόγραμμα θέλοντας να βοηθήσει να γνωρίσει ο...

06.05.2011

Λόγος «ζων και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και διϊκνούμενος άχρι μερισμού ψυχής τε και πνεύματος» (Εβρ. 4,12)

Οι Πατέρες της Εκκλησίας είχαν εμπειρική κοινωνία με τον Θεό. Γι’ αυτό και ο λόγος τους είναι «ζων και...