Εξωμοναστηριακά Κτίρια

11.05.2011

Ελαιοτριβείο

Το ελαιοτριβείο της Μονής , κατασκευασμένο στο τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά...

11.05.2011

Αλευρόμυλοι

Στην περιοχή της κάτω πλατείας και δίπλα στους λιθόστρωτους δρόμους που οδηγούν στις αποβάθρες βρίσκονται οι δύο υδροκίνητοι αλευρόμυλοι...

11.05.2011

Γανωτήριο

Ανάμεσα στους αλευρόμυλους της κάτω πλατείας και σε επαφή με τον αναλημματικό τοίχο του λιθόστρωτου δρόμου που οδηγεί από...

11.05.2011

Το κοιμητήριο και ο κοιμητηριακός ναός

Το κοιμητήριο και ο κοιμητηριακός ναός βρίσκονται στη δυτική πλευρά του κάτω πλατώματος . Είναι περιφραγμένα από ψηλό μανδρότοιχο,...

11.05.2011

Βορδοναρείο (στάβλος)

Το βορδοναρείο (στάβλος) είναι ένα διώροφο ορθογώνιο κτίσμα εντυπωσιακών διαστάσεων, το οποίο συνορεύει με τον μανδρότοιχο του σημερινού κοιμητηριακού...

11.05.2011

Βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι

Μεταξύ του σημερινού κοιμητηριακού ναού των Αγίων Αποστόλων και του ηλεκτρικού σταθμού βρίσκονται βοηθητικά κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί...

11.05.2011

Ηλεκτρικός σταθμός

Η Μονή Βατοπαιδίου διαθέτει τον πρώτο ηλεκτρικό σταθμό που δημιουργήθηκε στο Αγιον Ορος, ο οποίος είναι επίσης ένας από...

28.04.2011

Σιδηρουργείο-χαλκαδιό

Στο βορειδυτικό άκρο της Μονής Βατοπαιδίου και στα ανατολικά ενός πλατώματος βρίσκεται το σιδηρουργείο-χαλκαδιό . Οικοδομήθηκε το 1884, αντικαθιστώντας...