Βιβλιοθήκη

10.04.2011

Νεώτερη περίοδος (ΙΣΤ’-ΙΗ’ αι.)

Από τον ΙΣΤ’ αι. κ. εξ. τα ονόματα των βατοπαιδινών κωδικογράφων αυξάνονται συνεχώς. Γραφείς όπως ο ιερομόναχος Νικηφόρος και...

10.04.2011

Σύγχρονη εποχή (ΙΘ’ αι. κ. εξ.)

Τον ΙΘ’ αι. η αντιγραφική δραστηριότητα στην Μονή συνεχίζεται, παρά την εξάπλωση του έντυπου βιβλίου. Μεταξύ των γνωστών βιβλιογράφων...

10.04.2011

Σύγχρονη εποχή (ΙΘ’ αι. κ. εξ.)

Τον ΙΘ’ αι. η αντιγραφική δραστηριότητα στην Μονή συνεχίζεται, παρά την εξάπλωση του έντυπου βιβλίου. Μεταξύ των γνωστών βιβλιογράφων...

24.01.2011

Ιστορία της Βιβλιοθήκης

Τα κωδικογραφικά και κτητορικά σημειώματα ορισμένων βατοπαιδινών χειρογράφων αποδεικνύουν την ύπαρξη βιβλιοθήκης στην Μονή από τις αρχές της ιστορίας...