Βιβλιοθήκη

10.05.2011

Μουσικά Χειρόγραφα

Τα χειρόγραφα της εκκλησιαστικής μουσικής, αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία χειρογράφων, λόγω του περιεχομένου τους, αλλά κυρίως λόγω της μορφής...

10.05.2011

Έντυπα

Η βιβλιοθήκη της Μονής Βατοπαιδίου περιλαμβάνει μία αξιόλογη συλλογή εντύπων, η οποία αριθμεί σήμερα 40.000 περίπου τόμους (27.000 τίτλους)...

10.05.2011

Το Σλαβικό Αρχείο

Από την βυζαντινή εποχή η Μονή Βατοπαιδίου ανέπτυξε σχέσεις με τους περισσότερους σλαβόφωνους λαούς, οι οποίες συνεχίσθηκαν και κατά...

10.05.2011

Εισαγωγή στα Αρχεία της Μονής

Στο Βατοπαίδι φυλάσσεται ένα από τα μεγαλύτερα μοναστηριακά αρχεία της ορθοδόξου  Ανατολής, το οποίο αποτελεί πολύτιμη πηγή για την...

10.05.2011

Το Οθωμανικό Αρχείο

Στο διάστημα των πέντε αιώνων (αρχές ΙΕ’-αρχές Κ’ αι.) που παρέμεινε η αγιορειτική πολιτεία κάτω από την οθωμανική κυριαρχία...

10.05.2011

Το Ρουμανικό Αρχείο

Οι στενές σχέσεις της Μονής Βατοπαιδίου με τις ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας και το πλήθος των μετοχίων...

10.05.2011

Το Λατινικό Αρχείο

Η παρουσία λατινικών εγγράφων στα αγιορειτικά αρχεία είναι εξαιρετικά σπάνια, δεδομένων των περιορισμένων επαφών των μονών με την καθολική...

10.04.2011

Βυζαντινή Περίοδος

Το παλαιότερο γνωστό χειρόγραφο που γράφηκε για την Μονή χρονολογείται στα 1021-2 και αποτελεί παραγγελία του ηγουμένου  Αθανασίου (ενός...